Skype pro Android - Vlastní vyzvánění

Aplikace Skype pro Android umožňuje každému z vašich kontaktů přiřadit vlastní vyzvánění. Můžete použít libovolný soubor MP3 nebo vyzvánění uložený ve smartphonu. Postup je vysvětlen níže:

Předpoklady

Získejte nejnovější verzi aplikace Skype v Obchodě Google Play.

Chcete-li použít soubor MP3 jako vlastní vyzvánění ve službě Skype, pak jej nejprve nastavíte jako výchozí vyzváněcí tón pro váš smartphone.

Přiřazení vlastního vyzvánění

Otevřete aplikaci Skype a přejděte do seznamu kontaktů. Vyberte kontakt a potom klepněte na tlačítko Elipsa zobrazené v pravém dolním rohu> Možnosti vyzvánění :

Klepněte na Vlastní vyzvánění a proveďte výběr ze seznamu vyzváněcích tónů dostupných ve smartphonu:

Chcete-li pouľít výchozí vyzváněcí tón telefonu, zvolte moľnost Standardní vyzváněcí tón. Opakujte operaci pro ostatní kontakty.

Předchozí Článek Následující Článek

Nejlepší Tipy