Kompilace / testování v 32bitové verzi Ubuntu X86-64

Má-li člověk potřebu navrhnout zdrojový kód pro testování nebo použití ve formě nebo binárním čísle 32bitové, je v Ubuntu vyžadována knihovna binárních 32 bitů. Některé balíčky v těchto operačních systémech musí být v tomto případě implementovány tak, aby příkaz fungoval. Nainstalujte funkci multilib, abyste zajistili, že bude k dispozici knihovna binárních 32 bitů. Poté, co je to hotovo, připojte -m32 kód tak, aby fungoval. Po provedení těchto kroků v Ubuntu lze program použít pro standardní funkce. Pro použití jiných knihoven je třeba zajistit, aby byla synchronizována s 32bitovým.

Pokud chcete kompilovat zdrojový kód pro testovací účely nebo jej použít jako 32bitový binární soubor, je hlavním problémem, že záhlaví standardní knihovny nejsou pro tento účel vhodné a že verze standardní knihovny v 32 bitech (specifická knihovna gcc kompilovaná v 32 bitech).

Chcete-li tyto balíčky nainstalovat, zadejte tento příkaz:

 sudo apt-get install gcc-multilib libc6-i386 lib6-dev-i386 

Kompilovat program, takže stačí připojit-m32:

 gcc -m32 test.c -o test 

To bude stačit pro jednoduchý program používající pouze standardní knihovnu, ale pro programy využívající jiné knihovny musí být všechny tyto knihovny zkompilovány také v 32bitovém režimu.

Předchozí Článek Následující Článek

Nejlepší Tipy